Dofinansowanie ULC na działalność lotniczą

ulc-logo

Jak co roku Prezes ULC ogłosił, że rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie zakupów sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej. Wnioski można składać do 31 stycznia 2017 r., a pula do zgarnięcia wynosi 500.000,00 PLN. Link do ogłoszenia znajdziecie tutaj. Cała akcja jest dobrze znana w części środowiska a podmioty z niej korzystające osiągają realne korzyści na dofinansowaniu swoich zakupów. Korzystając z tego rodzaju pomocy możesz znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa przy wyłożeniu tylko połowy kosztów.

Na czym to polega?

Całe dofinansowanie ma oparcie w przepisach:

 • art. 22 b) Prawa lotniczego;
 • Rozporządzenia MTBiGM z dnia 3 sierpnia 2012 r. (do obejrzenia tutaj)

Co do zasady nie ma ograniczeń dla kategorii podmiotów, które mogą składać wnioski – wystarczy, że zajmuje się działalnością lotniczą. Dofinansowania nie mogą uzyskać tylko podmioty wliczane do sektora finansów publicznych. Czyli każdy zarządzający lotniskiem, przewoźnik, podmiot wykonujący SPO, szkolenia lotnicze, obsługę CAMO itp. Ale poza tymi oczywistymi rodzajami działalności lotniczej, o dofinansowanie możesz się zgłosić, jeżeli np. jesteś właścicielem samolotu czy szybowca i chcesz go wyposażyć w transponder albo radio. Status podmiotu ma znaczenie, ale tylko w przypadku złożenia wniosków na większe zapotrzebowanie niż przewidywana kwota – o tym dalej.

Co prawda rozporządzenie zostało wydane dla zapewnienia „działalności lotniczej” ale pojęcie to nigdzie nie zostało zdefiniowane. Nie można uznawać, że działalnością lotniczą jest tylko to, co podmiot wykonuje na podstawie posiadanych certyfikatów. Działalnością lotniczą jest wszystko, co jest związane z lotnictwem, nawet świadczenie usług doradczych (choć tu ciężko będzie o wymyślenie sprzętu w postaci środków trwałych bezpośrednio z tą działalnością związanych).

Musi to być związane z działalnością gospodarczą. Chociaż w rozporządzeniu nie ma takiego wymogu, to dofinansowanie jest pomocą de minimis a ta może być udzielana tylko przedsiębiorcom.

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 50% kosztów zakupu netto – do obliczania dofinansowania nie uwzględnia się VAT[1].

Jakie wymagania?

Muszą to być koszty przeznaczone bezpośrednio na zakup urządzeń i sprzętu do działalności lotniczej. Podmiot musi zobowiązać się, że będzie wykorzystywał sprzęt wyłącznie na działalność lotniczą a poza tym zapewni trwałość eksploatacji tych środków – muszą być one używane co najmniej 3 lata od dnia ich otrzymania[2]. Oczywiście podmiot musi prawidłowo złożyć wniosek, ale nawet gdyby to się nie udało (braki formalne) to Prezes ULC wezwie do uzupełnienia w ciągu 7 dni.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis w rozumieniu prawa UE, więc jeżeli otrzymacie takie dofinansowanie, w innych postępowaniach o udzielenie dotacji, finansowania itp. musicie zaznaczać, że korzystaliście z pomocy de minimis. Dla omawianego dofinansowania ważne będzie, czy w poprzednim 2 latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis w wysokości 200.000,00 EUR – oblicza się łącznie z wnioskowaną kwotą.

Podmiot nie może zalegać ze składkami do ZUS, nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej (uzasadniającej pomoc państwa w celu restrukturyzacji i ratowania zagrożonych przedsiębiorstw) ani nie może być obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy. Zakup, o którego dofinansowanie się staramy, nie może być objęty pomocą publiczną z innych źródeł.

Kryteria przyznawania dofinansowania

Prawidłowo złożony wniosek przez podmiot, który spełnia opisane wyżej wymagania, będzie oceniany w oparciu o poniższe kryteria:

 • zapewnienie usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;
 • dostosowanie podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;
 • zwiększenie bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;
 • dostosowanie sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • wyposażenie we wzrokowe pomoce nawigacyjne (np. oświetlenie);
 • zapewnienie bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;
 • zapewnienie zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;
 • przyczynienie się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

Jeżeli suma, na jaką złożone zostaną wnioski przewyższy 500.000,00 PLN, Prezes ULC weźmie pod uwagę:

 • ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń w latach poprzednich;
 • poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń;
 • potrzeby podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy. Czyli tutaj stowarzyszenia są na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do spółek prawa handlowego i przedsiębiorców jednoosobowych.

Przyznanie dofinansowania

Po przyznaniu dofinansowania podmiot zawiera z Prezesem ULC umowę o dofinansowanie. Należy pamiętać, że źle wykorzystane dofinansowanie albo nieprawdziwe oświadczenia składane do wniosku, będą skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Zwrot będzie powiększony o odsetki ustawowe.

Do tej pory dofinansowane były m.in. radiostacje, spadochrony, oświetlenie lotnisk, wariometry, ograniczniki dróg startowych. Warto o tym pomyśleć szczególnie w przypadku konieczności wymiany radiostacji na te z separacją 8,33.

________________________________________________________________________

[1] § 7 ust. 2 rozporządzenia

[2] § 11 ust. 2 rozporządzenia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s